Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Identitat: Touring Club Eurovillage SA
Adreça: C / Capità Arenas 17 Entr. 2a, 08034 Barcelona.
Telèfon: 932127188
Mail: responsable@montjoi.com

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En Touring Club Eurovillage SA, en Endavant "Cala Montjoi" tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de complir les obligacions legals establertes i amb la finalitat de facilitar a aquestes persones, newletters, ofertes de productes i serveis del seu interès , així com programes de fidelització.

Per tal de poder-li oferir productes i serveis d'acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència a Cala Montjoi, elaborarem un perfil comercial d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades d'acord amb aquest perfil.

 

¿QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o comercial amb l'usuari i en qualsevol cas, durant el període necessari per complir amb les obligacions legals.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'execució del contracte entre les parts, així com el compliment de les obligacions legals establertes.
L'oferta prospectiva de productes i serveis, està basada en el consentiment que se sol·licita a l'interessat. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment indicant-ho per correu electrònic a l'adreça responsable@montjoi.com. i no condicionarà l'execució del contracte entre les parts.

¿Al fet que DESTINATARIS ES COMUNIQUESSIN sobre mi?

Les dades no es comunicaran a terceres persones, excepte perquè fa a les obligacions legals establertes que així ho requereixin.
No obstant això, sí que comptarem amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les seves dades personals i que tractaran les dades esmentades en nom i per compte nostra, com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

En concret, a Cala Montjoi, contractarem la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no l'imitatiu, en els següents sectors: assessorament jurídic,
homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat, prestadors de serveis de missatgeria instantània, empreses de gestió i manteniment d'infraestructures i empreses de serveis de centre de trucades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Cala Montjoi estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessaris per als fins que van ser recollides.
- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Cala Montjoi, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- Les persones tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les dades si tècnicament, aquesta fos possible i, en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té el dret a retirar
el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les sol·licituds d'exercici de drets, poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça responsable@montjoi.com acompanyada de còpia de document d'identificació en vigor i dades de contacte.
Les persones interessades poden així mateix efectuar en qualsevol moment una reclamació relativa a la protecció de les seves dades davant l'Autoritat de Control competent.

COM HEM OBTINGUT LES DADES?

Les dades personals que tractem a Cala Montjoi procedeixen directament dels interessats a través d'agències col·laboradores a les quals els mateixos li han facilitat les seves dades per tal de gestionar una reserva a Cala Montjoi
ciutat de vacances.

Les categories de dades que tractem són:

  • Dades d'identificació
  • Adreces
  • dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.