Curs RESCUE PADI + EFR NIVELL 3 FFESSM - CMAS

Els nostres monitors amb la seva llarga i acreditada experiència poden portar-te a aconseguir el nivell 3 amb el qual podràs arribar als llocs més increïbles de tot el món.

                          

El curs RESCUE PADI + EFR es compon de:
- 2 Classes teòriques (Material didàctic)
- 5 Classes en aigües obertes (Vaixell)
- Curs de EFR - Suport Vital Bàsic
(Durada: 4 dies intensius)

Requisits per accedir:
- Carnet de Nivell 2 (PADI-CMAS-SSI-Altres)
- 40 immersions certificades en el Loog Book
- Certificat mèdic de no contraindicacions per al submarinisme
(Per certificar aquest curs cal tenir formació en primers auxilis)

Preu: 250 € + 150 € (EFR - Suport Vital Bàsic)

                 

El curs de nivell 3 de la FFESSM o de la CMAS es compon de:

- 2 cursos teòrics
- 10 immersions des de vaixell
- Durada de 5 dies

Requisits:
- Carn Nivell 2 + 70 immersions dels quals mínim 20 en autonomia N2 i 15 immersions guiats a 40 m.
- Certificat mèdic de no contraindicacions per al submarinisme
- A part de l'equip habitual és obligatori disposar d'una boia de descompressió.

Formació Rifap i equip no inlcuido.

Preu: 500 €